Skip to main content

Revalidatie van slachtoffers fysiek oorlogstrauma

De oorlog in Oekraïne eist veel van de gezondheidszorg. Met 500 gewonden per dag en enkele maanden oorlog zijn er grote tekorten. Met onze eerdere actie met de VAC apparaten hebben we hier al veel kunnen helpen. De komende maanden en mogelijk zelfs jaren gaan we ondersteunen bij de revalidatie van slachtoffers met fysiek oorlogstrauma. We willen sportlocaties met fysiotherapie praktijk in Oekraïne helpen met kennis, hulpmiddelen en middelen om uiteindelijk zelfstandig oorlogsslachtoffers te helpen bij het revalideren. We hebben donaties nodig om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen. Doe je mee?

Aanleiding project

De aanleiding is het blijvende geweld tegen burgers in Oekraïne en de enorme aantallen gewonden. Deze mensen krijgen met beperkte lokaal beschikbare hulpmiddelen vaak niet eens de noodzakelijke zorg, laat staan dat er voldoende aandacht is voor nazorg. Wij denken dat met onze stichting hier een verschil te kunnen maken. Met veel contacten in de gezondheidszorg in Nederland en Oekraïne kunnen we de verbinding leggen tussen deze twee werelden.

Succescriteria van project

Vanuit onze visie en missie willen we vanuit lokaal ondernemerschap Oekraïne helpen. Er zijn twee belangrijke onderdelen in dit project:

1. Transformatie van fysiotherapiepraktijken naar revalidatiecentra

Benodigde hulpmiddelen om te kunnen starten zijn o.a. samenwerkingsverbanden, kennis, apparatuur, lokale praktijken en therapeuten en liquide middelen. Met deze start kunnen we een sportschool ombouwen tot revalidatiecentrum. Het resultaat van de transformatie van fysiotherapiepraktijken is als volgt:

  • Kwalitatief hoogwaardige, beschikbare en ruim toegankelijke revalidatievoorzieningen welke op lange termijn weer terug kunnen keren naar hun oorspronkelijke functie.
  • Bedrijfscontinuering van lokale sportscholen en fysiopraktijken
  • Arbeidsverschaffing aan medewerkers

2. Fondsenwerving om personele kosten te financieren

Om structureel hulp te verschaffen zal personeel betaald moeten worden. We gaan fondsen werven in Nederland ten behoeve van een revalidatiefonds in Oekraïne. Het revalidatiefonds zal de revalidatietrajecten voor gewonde oorlogsslachtoffers financieren. Het is nu nog onzeker in hoeverre de nationale overheid van Oekraïne garant staat voor bekostiging van revalidatietrajecten. Daar kan echter niet op gewacht worden, de basisinfrastructuur moet daarom nu gelegd worden. Het lokale fonds werft (inter)nationaal gelden, ‘contracteert’ en faciliteert de revalidatiecentra en ziet erop toe dat gelden juist besteed worden (de juiste zorg op de juiste plek.)

Met fondsen kunnen we een voorspoedig herstel van slachtoffers teneinde ze weer snel terug te kunnen laten keren naar de maatschappij en passend te laten re-integreren op de arbeidsmarkt. Het voordeel van samenwerken met een lokale sportfaciliteit is dat er al veel hulpmiddelen beschikbaar zijn. Tevens zijn er al fysiotherapeuten en ander ondersteunend personeel beschikbaar. We kunnen vanuit deze goede basis uitbreiden en opschalen.

We schatten nu in dat vanuit de ervaringen van mede bestuurslid en directielid ViaSana dat in combinatie met de lokale sportschool dat een revalidatietraject van 3 maanden nu €300 zal kosten (12 sessies). Initieel zijn hiervoor hulpmiddelen en kennis benodigd.

Aanpak

Het zal een langdurig en omvangrijk project worden wat we in stappen willen realiseren.

Fase 1: start bij eerste sportschool

Het project start met het ondersteunen van de eerste sportlocatie met fysiotherapiepraktijk genaamd Sport Lifestyle Centre DIFFER in Lviv, Oekraïne. We willen in samenwerking met de sportschool starten met het helpen bij het revalidatie van gewonden. Wij ondersteunen met de benodigde kennis, hulpmiddelen en ervaringen om dit professioneel op te pakken.

Het voordeel van samenwerken met een lokale sportfaciliteit is dat er al veel hulpmiddelen beschikbaar zijn. Tevens zijn er al fysiotherapeuten en ander ondersteunen personeel beschikbaar. We kunnen vanuit deze goede basis uitbreiden en opschalen.

Na uitbreken oorlog heeft Differ direct tientallen vluchtelingen geholpen.

Professionele sportschool Differ in Lviv Oekraïne

Fase 2: Fonds oprichten en opschalen

In Oekraïne gaan we helpen bij het oprichten van een fonds die internationaal donaties zal gaat werven. Met dit fonds willen we het project kunnen uitbreiden naar andere steden en sportscholen.

Wij denken dat met huidige 500 nieuwe gewonden per dag we de vraag niet aan zullen kunnen.

Hoe kun je helpen?

We zijn nu specifiek op zoek naar donaties en hulpmiddelen in de revalidatiezorg. Help slachtoffers van oorlogstrauma revalideren voor maar 300 euro per behandeling.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.